Ariile tematice

1.1 Domenii (arii tematice) constituite

Domeniile (ariile tematice) de cercetare științifică economică post-doctorală ale SpDAE reprezintă zone de interes maxim în care sunt așteptate contribuții importante din partea cercetătorilor. SpDAE propune cinci astfel de domenii (arii tematice):

 • (Cod: SpDAE-D1-1) Teorie economică
  • principii ale cunoașterii și acțiunii economice
  • epistemologie economică
  • macroeconomie
  • microeconomie
 • (Cod: SpDAE-D-2) Metodologie economică
  • indicatori economici
  • statistică economică
  • conturi naționale
 • (Cod: SpDAE-D-3) Politică economică
  • politici de ajustare macroeconomică
  • mecanisme de transmitere a impulsului de ajustare macroeconomică
  • sustenabilitate a procesului economic
  • guvernanță economică
 • (Cod: SpDAE-D-4) Modelare economică
  • modelare logică
  • modelare cantitativă
  • programare financiară
 • (Cod: SpDAE-D-5) Analiză și testare economică
  • piețe sectoriale
  • ciclu economic
  • econometrie

1.2 Programe master de cercetare

Programele master de cercetare post-doctorală reprezintă integratori instituționali care grupează teme/subiecte din aceeași clasă sau cu aceeași semnificație științifică. Temele/subiectele de cercetare științifică post-doctorală ale SpDAE sunt integrate în 10 programe master:

 • programe master ale Academiei Române în domeniul economic:
  • (Cod: SpDAE-PM2-AR1) Trans-disciplinaritatea în economie – coordonator: acad. Păun Ion Otiman
  • (Cod: SpDAE-PM-AR2)  Ipoteze/conjecturi fundamentale în economie – coordonator: acad. Mugur Isărescu
  • (Cod: SpDAE-PM-AR3) Filozofie economică  – coordonator: prof.univ.dr.Emil Dinga
  • (Cod: SpDAE-PM-AR4) Complexitate și neliniaritate în procesul economic – coordonator: acad. Valentin Vlad
 • programe master ale Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” :
  • (Cod: SpDAE-PM-INCE1) Optimalitate și sustenabilitate în procesul economic – coordonator: prof.univ.dr. Gheorghe Zaman, mca
  • (Cod: SpDAE-PM-INCE2) Modelarea generală a procesului economic – coordonator: prof.univ.dr. Lucian Albu, mca
  • (Cod: SpDAE-PM-INCE3) Politici economice – coordonator: dr.ec. Ion Ghizdeanu
  • (Cod: SpDAE-PM-INCE4) Regionalizare, integrare, globalizare și convergență economică – coordonator: CSI.dr. Napoleon Pop
  • (Cod: SpDAE-PM-INCE5) Piețe sectoriale și economie translațională – coordonator: prof.univ.dr. Valeriu Franc
  • (Cod: SpDAE-PM-INCE6) Cuantificare, măsurare și testare în economie –  coordonator: acad. Emilian Dobrescu

1.3 Natura temelor/subiectelor de cercetare

Temele/subiectele de cercetare post-doctorală pot fi de patru categorii distincte:

 • (Cod: SpDAE-T5-F) de cercetare științifică economică fundamentală
  • bazele logice și epistemologice ale științei economice
  • ipotezele/conjecturile cruciale ale științei economice
  • reconceptualizări/reteoretizări și reconfigurări ale științei economice
  • axiomatizarea științei economice
 • (Cod: SpDAE-T-D) de generalizare/particularizare a unor teorii, ipoteze, conjecturi, modele etc.
  • extinderi ale unor teorii sau conjecturi prin relaxarea ipotezelor fondatoare
  • limitări ale unor teorii sau conjecturi prin restrângerea ipotezelor fondatoare
  • generalizări ale unor ipoteze sau conjecturi ale procesului economic (trecerea de specie la gen)
  • specializări ale unor ipoteze sau conjecturi ale procesului economic (trecerea de la gen la specie)
 • (Cod: SpDAE-T-E) de aplicare/utilizare a unor rezultate ale cercetării economice
  • aplicarea unor modele sau ipoteze economice la cazuri empirice (analize, evaluări, determinarea unor parametri cantitativi, structurali, de comportament etc.)
  • utilizarea unor modele sau ipoteze economice pentru identificarea de explicații economice
  • aplicarea unor modele sau ipoteze economice pentru elaborarea de prognoze sau scenarii
 • (Cod: SpDAE-T-T) de testare/verificare/falsificare a unor ipoteze sau conjecturi economice
  • utilizarea unor metode logice de testare/verificare/falsificare a ipotezelor sau conjecturilor economice (de exemplu, utilizarea contrafactualilor)
  • utilizarea unor metode econometrice de testare/verificare/falsificare a ipotezelor sau conjecturilor economice

Pentru a consulta portofoliul de teme de cercetare pentru stagiul post-doctoral trebuie să vă logaţi

Legendă

1 „D” semnifică faptul că este vorba despre codificarea domeniilor.
2 „PM” semnifică faptul că este vorba despre codificarea programelor master.
3 Economia translațională se referă la regăsirea rezultatelor activității economice în calitatea vieții (vezi, de exemplu, recentul studiu Stiglitz-Fitoussi-Sen privind reconsiderarea indicatorilor macroeconomici din perspectiva semnificației lor pentru evaluarea calității vieții).
4 Indicativele literale semnifică: F – cercetare fundamentală; D – cercetare de dezvoltare; E – cercetare empirică; T – cercetare de testare.
5 „T” semnifică faptul că este vorba despre codificarea temelor/subiectelor de cercetare științifică economică academică post-doctorală.

Română (România)English (United Kingdom)

SPODE | Studii Post-Doctorale in Economie

ue ro fe is edu
Acest site este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013