Clubul SpDAE (Seminar Interdisciplinar)

Clubul SpDAE (seminarul interdisciplinar)

„Axiologia sustenabilității și recuperarea condiției umane”,

structură instituțională specializată a Școlii post-doctorale academice în economie (SpDAE).

 • Școala post-doctorală academică în economie (SpDAE) reprezintă o structură instituțională cu caracter, pentru început, experimental care va funcționa atât pe perioada de implementare a proiectului SPODE, cât și după această perioadă de implementare, pe termen nelimitat, în cadrul Școlii de înalte studii doctorale a Academiei Române;
 • Având în vedere nivelul științific foarte ridicat al conferințelor desfășurate și al dizertațiilor elaborate în cadrul SpDAE, se impune crearea unei structuri/mecanism de dezbateri, la nivelul Academiei Române, care să asigure atât sprijinul organizatoric cât și emulația științifică necesare unui asemenea obiectiv;
 • O asemenea structură/mecanism ar trebui să ofere atât proceduri cât și programe de cercetare comune, orientate spre teme/subiecte de cea mai stringentă actualitate teoretică și metodologică, menite să aducă contribuții originale și relevante la dezvoltarea științelor omului (economie, sociologie, antropologie, logică, politică, etc.);
 • Un asemenea cadru instituțional ar reprezenta și un for științific exigent și angajant în cadrul căruia doctoranzii, doctorii și post-doctoranzii Academiei Române, precum și cercetătorii din institutele și centrele de cercetare ale instituției ar putea avea schimburi de idei, ar putea desfășura dezbateri, ar putea produce recenzii critice ale lucrărilor de specialitate, sau ar putea elabora tratate comune pe teme destinate reconstrucțiilor epistemologice ale științelor omului;
 • Seminarul menționat ar putea fi onorat de reprezentanții cei mai autorizați ai preocupărilor multi, inter și transdisciplinare din Academia Română (membri, membri corespondenți și membri de onoare), precum și de alţi invitați de notorietate din ţară şi străinătate
        1. Membri fondatori (în ordine alfabetică)

                          -          BĂDESCU, ILIE                                             - MARCUS, SOLOMON

                          -          DINGA, EMIL                                                - NICOLESCU, BASARAB

                          -          DOBRESCU, EMILIAN                                    - OTIMAN, ION PĂUN

                          -          DINU, MARIN                                                - PÂRVU, ILIE

                          -          IONESCU, CORNEL                                        - THEODORESCU, RĂZVAN

         2.  Scop: discutarea și elaborarea bazelor filosofice, logice şi epistemologice ale paradigmei sustenabilității și, în acest

         context, reevaluarea condiției  umane:

        √ trecerea de la paradigma optimalității la cea a sustenabilității

        √ globalizare și sustenabilitate; chestiunea ideologiei politice

        √ efecte axiologice ale procesului de globalizare și ale paradigmei sustenabilității

        √ o nouă matrice valorică a omului: de la avea, prin a fi, la a fi împreună

        √ problema semnificației morale a acțiunii umane

        √ reconstrucția epistemologică a științelor omului (economie, sociologie, antropologie)

        √ metafizică vs pozitivism în regăsirea identității condiției umane

        √ reconstrucția științelor omului prin reînnodarea subiectului de obiect

        √ logicile paraconsistente și modelele de raționalitate socială

        √ instituțiile politice și „interesul persoanei” etc.

 

         3. Categorii de activități: 

         o  sesiuni interne

 • frecvență: lunar (a doua joi din lună, ora 17.00)
 • participanți:

                    a) membrii fondatori

                    b) invitați ai membrilor fondatori

 • locație: Sala de Consiliu a Academiei Române

 

         o  conferințe ordinare

 • frecvență: trimestrial (a patra joi din trimestru, ora 11.00, pe problemele discutate în trimestrul anterior)
 • participanți: reuniune deschisă
 • locație: Sala de Consiliu a CCFM[1]

       

         o  conferințe extraordinare, pe teme punctuale, susţinute de membrii clubului sau de invitaţi, prin sistem videoconferinţă

 • frecvenţă: va fi decisă de membrii Clubului, în funcţie de necesităţi, şi va fi anunţată în timp util
 • participanţi: reuniune deschisă, mediu academic (Bucureşti, Iaşi, Timişoara)
 • locaţie: Sala N.N. Constantinescu – Biblioteca Academiei Române

      

         o  analele Clubului SpDAE, (materiale dezbătute la sesiunile interne, la conferințele ordinare (proceeding-uri) şi/sau conferinţe extraordinare)  

         o  lucrări ocazionale (tratate, antologii de studii etc.)

 

        4. Categorii de activități:

             -  Clubul nu are personalitate juridică și nu desfășoară activități economice.

             -  Clubul este coordonat de Consiliul științific al SpDAE.

             -  Anual, conducerea executivă a clubului întocmește rapoarte de activitate către Consiliul științific al SpDAE.


[1] Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu” din Academia Română.

Română (România)English (United Kingdom)

SPODE | Studii Post-Doctorale in Economie

ue ro fe is edu
This site is financed by European Social Fund Operational Programme Human Resources Development 2007 - 2013